topcurve
teeser12
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80

Særskilt søknad

22.10.2012
AFAGs vedtekter sier følgende om særskilte søkere:

§ 2. Medlemskap
AFAG organiserer personer med mastergrad (eller tilsvarende) innen arkitektur og design fra norske og utenlandske læresteder. Andre arkitektur- og designrelaterte mastergrader fra slike læresteder kvalifiserer også for medlemskap. Forbundsstyret bestemmer hvilke slike grader som automatisk kvalifiserer for medlemskap.

Forbundsstyret kan etter særskilt søknad også ta opp medlemmer med andre mastergrader, eller med annen utdanningsbakgrunn og som utfører kvalifisert arkitekt- eller designarbeid.

- Personer med bachelorgrad med honours (4-årig) kan bli automatisk medlem dersom de kan dokumentere minst 2-års relevant praksis

- Personer med bachelorgrad (3-årig) og relevant praksis i minst 4 år etter fullført utdannelse kan søke om medlemskap


Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg