topcurve
teeser5
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Det sentrale lønnsoppgjøret i offentlig sektor

01.05.2018
Natt til tirsdag kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren, men brøt forhandlingene i Oslo kommune. Lønnsoppgjøret i staten går til mekling grunnet brudd fra de andre hovedsammenslutningene.

Enighet i kommunesektoren

oznoroznoroznoroznor

Natt til tirsdag kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren. I Akademikerne er det kun lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt.

- Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

 

Akademikerne brøt forhandlingene i Oslo kommune

Oslo 20170515; UiO, Blindern og Rikshospitralet. Studenter og forskereOslo 20170515; UiO, Blindern og Rikshospitralet. Studenter og forskereOslo 20170515; UiO, Blindern og Rikshospitralet. Studenter og forskereOslo 20170515; UiO, Blindern og Rikshospitralet. Studenter og forskere- Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunene kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff. 

Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen for oppgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass. 

- Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff.
 

Oppgjøret til staten går til mekling 

Anders KvamAnders KvamAnders Kvam

- Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam. 


Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling.  Forenklingene blir nå protokollført og del av en fremtidig tariffavtale.

Det har ikke vært mulig å komme til enighet om alle deler av avtalen. Dette er en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg