topcurve
teeser11
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Reisestipend

12.12.2017
Som diplomstudent og studentmedlem i Arkitektenes Fagforbund kan du søke om et reisestipend på inntil kr 1500. For å kunne søke må man ha vært medlem i AFAG i minst seks måneder. Det utbetales bare reisestipend en gang pr. studentmedlem.

Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend: 

1. AFAG kan etter søknad innvilge inntil kr 1500 i reisestipend til studenter som skal på studiereise. Stipendet gis til individuelle studiereiser som ikke er en del av det ordinære studieopplegget, og det gis fortrinnsvis til studiereiser i forbindelse med diplomarbeid/hovedoppgave/masteroppgave.
Søknaden behandles av AFAGs sekretariat, som tar avgjørelse i den enkelte sak.

2. Reisestipend forutsetter medlemskap i AFAG i minst seks måneder.

3. Søknaden må inneholde opplysninger om hvor langt man er kommet i studiet samt en kort beskrivelse av reisemålet og reiseopplegget. Dette sendes på e-post til post@afag.no. 

4. Den som innvilges stipend forplikter seg til å skrive en rapport på en A4-side (ca. 600 ord) fra studieturen. AFAG forbeholder seg retten til å publisere artikkelen. Rapporten skal sendes inn etter turen, før stipendet mottas. Du kan finne eksempler på tidligere rapporter her. 

5. Regnskap (kvittering, ordrebekreftelse eller lignende) som viser reise- og oppholdsutgifter, samt hvordan reisen er finansiert, skal følge rapporten.


Søknad sendes pr e-post

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg