topcurve
teeser12
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80

Aktuelt om organisering av arkitektorganisasjonene

05.05.2013
Her finner du en samling av publiserte artikler som tar opp tematikken rundt en eventuell sammenslåing av AFAG, NAL, NLA og NIL.

Kim Skaara, Bent Aaby og Siv Senneset: Ny fremdriftsplan for Norges Arkitekter, Arkitektnytt 5/ 2014

Kim Skaara, Bent Aaby og Siv Senneset: Forhold mellom ansatt og arbeidsgiver, Arkitektnytt 4/ 2014

Kim Skaara, Bent Aaby og Siv Senneset: Norges Arkitekter frem mot uravstemning, Arkitektnytt 3/ 2014

Kim Skaara, Bent Aaby og Siv Senneset: Hva skjer om NLA sier nei?, Arkitektnytt 2/ 2014

Kim Skaara, Bent Aaby og Siv Senneset: Felles fag - ulike fora, Arkitektnytt 1/ 2014 Illustrasjon

Cecilie Wille, sivilarkitekt MNAL, medforfatter opprinnelig innlegg: Sammenslåingsdebatt, arkitektnytt.no, 07.05.2014

Sven Erik Svendsen, Afag-medlem: Tilbake til lauget?, arkitektnytt.no, 05.05.2014

Kim Skaara, Siv Senneset og Bent Aaby, styringsgruppen NA: DEBATT: 120 dager igjen til medlemmene avgjør, arkitektnytt.no, 05.05.2014

Caroline Støvring og Cecilie Wille med flere: DEBATT: 11 dager igjen til NAL og lokalforeningene faller?, arkitektnytt.no, 30.04.2014

Bent Aaby: Hvorfor vil vi "i seng med fienden"?, Arkitektnytt 04/2014

Grete Kristin Hennissen: Ja og nei til Norges Arkitekter, arkitektnytt.no, 31.03.2014

Marit Hovi: Norges Arkitekter og NLA i fremtiden, landskapsarkitektur.no, 03.03.2014

Sluttrapport Norges Arkitekter, 03.03.2014
Les mer her.

Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL: DEBATT: Tverrfaglighet og Norges Arkitekter, arkitektnytt.no, 20.02.2014

Bent Aaby: Afag som rød klut...? (svar til Rainer Stange), Arkitektnytt 01/2014

Rainer Stange/ Gyda Grenstad: Visjoner for NLA 2029/ NLA i framtiden - videreutvikling av dagens organisasjon, Arkitektnytt 11/2013

Midtveisrapport Norges Arkitekter, 10.12.2013

Prospekt Norges Arkitekter, 28.05.2013

Bent Aaby: Medlemsundersøkelse om organisasjonsutvikling, Arkitektnytt 02/2013

Bent Aaby: Hvis svaret er sammenslåing av arkitektorganisasjonene - hva er spørsmålet?, Arkitektnytt 07/2012

Cecilie Klem: En for alla, alla for en, Arkitektnytt 07/2012

Grete Kristin Hennissen: Arkitektene vil samarbeide, arkitektnytt.no, 13.09.12

Grete Kristin Hennissen: Endelig nye takter, Arkitektnytt 08/2012

Mette Svensen: - Legg ned NIL, NLA og NAL, Arkitektnytt 08/2012

Kim Skaara: Samarbeid mellom organisasjonene, arkitektur.no, 03.10.12

 

 

 

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg