topcurve
teeser7
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Misfornøyde studenter ved NTNU

25.11.2016
De siste ukene har en rekke studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU reagert på utdanningsløpet i arkitektur ved universitetet. 8. november leverte seks studenter et opprop på vegne av 230 studenter mot det de anser som en kritikkverdig ansettelsesprosess. Ifølge masterstudent Alice Lødemel Sandberg har studentene vært misfornøyde med universitetet i lengre tid.

Misnøye blant studentene ved NTNU 

Sandberg uttaler til Arkitektenes Fagforbund at studentene blant annet reagerer på at kursene som tilbys holder et ensrettet fokus på eksperimentelle læringsmetoder som hindrer studentene i å oppnå tyngde innen prosjektering- og formgivingskunnskap. I tillegg til dette opplever hun at det er stor usikkerhet rundt hvilke kurs som blir tilbudt, og markante forskjeller i kvalitet og nivå på de ulike kursene. 

Reaksjonen i forkant av oppropet 8. november kom i forbindelse med ansettelsen av en ny professor ved fakultetet. Studentene som leverte oppropet begrunnet blant annet kritik
ken med at ledelsen ikke har tatt hensyn til studentens evalueringsrapporter i pros
essen. De føler seg nedprioritert og tilsidesatt.

- Som et universitet må førsteprioritet være å tilby god undervisning, men av øko
nomiske og andre årsaker prioriteres i dag forskning som ikke drypper ned på studentene, og som heller ikke skaper et sterkt akademisk miljø, forteller masterstudent ved NTNU Alice Lødemel Sandberg til Arkitektenes Fagforbund.

Enig i mye av kritikken

Mandag 19. november møttes fakultetsledelsen og studentene ved NTNU på et allmøte der dekan Fredrik Shetelig sa seg enig i mye av kritikken fra studentene.

Masterstudent Sandberg uttaler at hun er fornøyd med oppmøtet og synes det er flott å se at studentene engasjerer seg, og at de nå også har nådd opp til ledelsen. Hun understreker samtidig at det gjenstår arbeid med å sikre konkrete tiltak som kan bedre situasjonen.

Arkitektenes Fagforbund følger nøye med på utviklingen ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU og er svært positive til at studentene engasjerer seg og tar ansvar for egen læring.

 – Det at studentene reagerer og kritiserer ledelsen skal vi se på som et godt tegn uttaler generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes Fagforbund.  

– I mange tilfeller opplever vi at studentene med fordel kunne engasjert seg mer. Når studentene har gått sammen og laget et opprop som så mange studenter står bak, viser det at man har truffet noe som mange er opptatt av. Vi håper at studentenes bekymringsmelding er starten på en god dialog mellom studentene og ledelsen ved NTNU, og at de får gode diskusjoner og prosesser på hvordan undervisningen skal bli bedre framover, avslutter Opsahl.

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg