topcurve
teeser9
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80

Medlemskap

21.09.2009
AFAG organiserer personer med mastergrad (eller tilsvarende) innen arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og industridesign fra norske og utenlandske læresteder.

Andre arkitekturrelaterte mastergrader fra slike læresteder kvalifiserer også for medlemskap. Forbundsstyret bestemmer hvilke slike grader som automatisk kvalifiserer for medlemskap. Forbundsstyret kan etter særskilt søknad også ta opp medlemmer med andre mastergrader, eller med annen utdanningsbakgrunn som utfører kvalifisert arkitekt-, interiørarkitekt-, landskapsarkitekt- eller industridesignarbeid. Landsmøtet fastsetter retningslinjer for vurdering av slike søkere.

AFAG organiserer også arkitekter som driver egen virksomhet (selvstendig næringsdrivende), men som ikke har ansatte. Les mer her.

AFAG kan ta opp studentmedlemmer etter retningslinjer fastsatt av landsmøtet.

 

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap opphører ved utgangen av den måneden hvor medlemskapet blir sagt opp.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg