topcurve
teeser1
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Kunngjøring om landsmøte 2018 fra Arkitektenes Fagforbund

16.10.2017
Arkitektenes Fagforbund holder landsmøte fredag 27. april 2018 i Tromsø.

Frister for kunngjøring av landsmøtet, hva som skal behandles på landsmøtet og når forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være meldt inn fremgår av vedtektene § 8.

Følgende saker blir behandlet på landsmøtet:

a) Godkjenning av delegatenes fullmakter.
b) Årsberetning fra forbundsstyret.
c) Regnskap, revisjonsberetning og ansvarsfrihet for forbundsstyret. 
d) Rapport fra kontrollkomiteen.
e) Budsjett og handlingsprogram.
f) Fastsette kontingent. 
g) Innkomne forslag jfr. § 8.
h) Forslag til vedtektsendringer.
i) Valg av leder og nestleder, jfr. § 9
j) Valg av forbundsstyret, jfr. § 9. 
k) Valg av valgkomite. 
l) Valg av kontrollkomite. 

Dersom andre saker ønskes behandlet skal disse være meldt inn til Arkitektenes Fagforbund innen mandag 11. desember 2017. Saker sendes til post@afag.no. 

Dokumenter til landsmøtet sendes ut senest 2. mars 2018. 

Frister for kunngjøring av landsmøtet, hvav som skal behandles på landsmøtet og når forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være meldt inn fremgår av vedtektene §8. 

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg