topcurve
teeser2
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Kontingent fra juli 2017


Ordinær medlemskontingent pr. kalenderår er kr. 4.300,- med to innbetalinger i året. Kontingentinnbetaling kan også ordnes med AvtaleGiro eller eFaktura hvor kontingenten blir trukket 4 ganger pr. år. Dette ordnes via banken.

Nyutdannede betaler bare halv kontingent (dvs. kr. 2.150,- pr. år) de tre første årene etter eksamen.

Kontingentsatser fra juli 2017
Ordinær medlemskontingent kr. 4.300,-
Redusert 50 % kr. 2.150,-
Redusert 80 % kr. 860,-
Pensjonister kr. 250,-

1. Studentmedlemskap inkl. gratis reiseforsikring - kr. 300,- pr. år
2. Studentmedlemskap inkl. gratis ulykkesforsikring - kr. 300,- pr. år
3. Studentmedlemskap inkl. 2 forsikringer: Reise- og ulykkesforsikring
- kr. 450,- pr. år
4. Studentmedlemskap inkl. 3 forsikringer: Reise-, ulykke og innboforsikring
- kr 680,- pr. år

For mer informasjon om forsikringene se her.

efaktura eller AvtaleGiro
Når du velger AvtaleGiro får du kvartalsvise trekk av kontingenten og du slipper å tenke på registrering og forfallsdato, alt skjer automatisk. Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto på AvtaleGiroen i nettbanken din, i tillegg til at du kan stoppe den. Du får dessverre ikke mulighet til å skrive ut en faktura i papir til evt. regnskap.

Hvis du velger eFaktura vil du også få kvartalsvise trekk. Du må selv bekrefte regningen i nettbanken, og har på den måten god kontroll. Du har også mulighet til å skrive den ut ved behov.

Arkitektnytt og Arkitektur N
De som ikke er medlemmer av NAL, NIL eller NLA får rabbattert abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N.

Abonnementspriser for 2017:
Arkitektnytt medlemspris, kr. 672,- (ordinær pris kr. 890,-)
Arkitektur N medlemspris, kr. 900,- (ordinær pris kr. 1080,-)

Fradrag på selvangivelsen 2017
Hvis du har betalt fagforeningskontingent, kan du trekke fra inntil 3 850 kroner på skatten, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året. Les mer på skatteetaten.no.

Konfliktfondet
Alle nye medlemmer med unntak av studenter og pensjonister, skal betale et fastsatt engangsbeløp til fondet, for tiden kr. 300,-. Les mer her.

NIL/NLA
AFAG-medlemskap medfører at NIL-kontingenten reduseres med kr. 650,- pr. år og NLA-kontingenten med kr. 300,- pr. år. For sikkerhets skyld ber vi om at du sjekker dette ved mottak av kontingentkrav fra NIL/NLA.

Arbeidsledige/delvis arbeidsledige
Helt arbeidsledige innvilges normalt 80 % reduksjon av ordinær kontingent.
Delvis arbeidsledige kan få redusert kontingent relatert til graden av arbeidsledighet.

Svangerskapspermisjon
Svangerskapspermisjon med 80 % lønn eller mer ikke gir krav på kontingentreduksjon.

Fritak
Det kan innvilges kontingentfritak dersom et medlem er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon.

Permisjoner
Permisjoner med full lønn gir ikke rett til kontingentreduksjon.
Ved permisjon uten lønn innvilges man normalt 80 % reduksjon av ordinær kontingent.

Uføretrygdede
Uføretrygdede betaler pensjonistsats.

Utenlandsopphold
Medlemmer som oppholder seg utenlands i minimum 6 måneder av et kalenderår innvilges 80 % kontingent­reduksjon.

Redusert arbeidstid
Arbeidstaker med redusert arbeidstid, mindre enn 30 timer pr. uke, vil kunne få redusert kontingent relatert til arbeidstidsforkortelsen.

Søknadsrutiner
Søknad om redusert kontingent må gjøres skriftlig i forkant av hver ny kontingentutskrivning til post@afag.no.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg