topcurve
teeser4
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80

Kontfliktfondet

28.11.2011

Ved etableringen av AFAG i mai 1982 ble det opprettet et felles konfliktfond for alle AFAG’s medlemmer. Konfliktfondets regler fastsetter at alle AFAG-medlemmer skal innbetale et engangsbeløp på kr. 300,- (beløpet kan indeksreguleres etter vedtak i forbundsstyret).

Medlemmer som ikke har innbetalt dette beløp har ifølge reglene ikke krav på støtte i en konfliktsituasjon.

Skal de fremtidige tarifforhandlinger kunne føres med den nødvendige fasthet og styrke, må vi være både villige til og forberedt på å gå ut i en arbeidskonflikt, dersom situasjonen skulle kreve det. Fagforbundets fondsreserver er et viktig element i konfliktberedskapen.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg