topcurve
teeser12
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Justering av medlemskontingent

14.06.2017
Forbundsstyret har besluttet å justere medlemskontingenten i AFAG fra dagens kr. 4150 til kr. 4300 med virkning fra 2. halvår 2017. Det innebærer at halvårskontingenten fra 1. juli 2017 blir på kr. 2150 og kvartalskontingenten blir på kr. 1075 fra 1. juli 2017.

Justeringen gjøres fordi AFAG skal være i stand til å gjennomføre de aktivitetene som er pålagt av landsmøtet og er i samsvar med det budsjettet som ble vedtatt på landsmøtet i 2016. Kontingenten har siden den sist ble korrigert økt mindre enn konsumprisindeksen i tilsvarende periode.

Faktura for kontingent for tredje kvartal / annet halvår vil bli sendt ut i disse dager.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg