topcurve
teeser12
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Juridisk bistand

14.01.2017
AFAG's juridiske bistand ytes i utgangspunktet til medlemmer i forbindelse med spørsmål angående arbeids- og ansettelsesvilkår. For medlemmer som driver egen virksomhet yter AFAG også en begrenset bistand ved opphavsrettslige- og kontraktsrettslige forhold.

Juridisk rådgivning

For å få rådgivning må man ha vært medlem i en måned. Dere vil få råd om hvordan man bør forholde seg ved korrespondanse og i møter med arbeidsgiver. Vi assisterer også i forhandlingsmøter ved oppsigelser.

Saksomkostninger ved rettssak

Hvis det skal tas ut søksmål må man ha vært medlem i 3 måneder. Gjennom medlemskap i AFAG er omkostninger ved bruk av foreningens advokat dekket.

AFAG dekker som utgangspunkt 50 % av motpartens saksomkostninger ved tap i en arbeidsrettssak. Da en hovedforhandling i byretten kan innebære saksomkostninger på 75 - 150 000 kroner vil en slik 'forsikring' ikke innebære et ubetydelige beløp. Det kan også søkes styre om dekning ut over 50 % av motpartens saksomkostninger i særlige tilfeller. Som utganspunkt tenker vi her på prinsipielle saker.

Det er styret i samarbeid med sekretariatet som vurderer når det skal tas ut søksmål.

Artikler

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg