topcurve
teeser5
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Inkluderende Arbeidsliv - IA-avtalen

Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk 4. mars 2014 en ny IA-avtale. IA-avtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. Ett av målene i IA-avtalen er en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent fra første kvartal 2001.

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet dvs. arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende. Les mer.

Last ned IA-avtalen her.

Les mer om IA-avtalen her.

Inkluderende arbeidsliv i staten
Her finner du veiledning og informasjon om hvordan du kan utføre IA-arbeid i statlige virksomheter.

Inkluderende arbeidsliv i kommunene
Her finner du infomasjon og veiledning om IA-arbeidet i KS.

Idébanken - inspirasjonskilde og verktøykasse

Idébanken.org er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annen kunnskap. Her finner du inspirerende filmsnutter, gratis brosjyrer, veiledning og artikler som kan hjelpe deg videre i IA-arbeidet.

Inkluderende.no
Målgruppen er alle virksomheter i hele Norge; store, små, offentlige, private, de med IA-avtale og de uten. Norsk industri leder arbeidet med inkluderende.no. Bak prosjektet står alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt fornyings og administrasjonsdepartementet.

Inkluderende.no er et verktøy for deg som ønsker å jobbe med IA på din arbeidsplass. Her finner du 3 interaktive episoder som tar for seg dilemmaer fra arbeidslivet – der DU må velge og valgene får konsekvenser. Disse dilemmaene fungerer som utgangspunkt for refleksjon over og diskusjon om din rolle i bedriften – enten du er ansatt, leder, tillitsvalgt eller verneombud. I tillegg vil du finne temasider med artikler, eksempler, verktøy, tidslinjer for oppfølging av sykemeldte osv. Så dersom dere er IA-bedrift eller dere er interessert i å jobbe med arbeidsmiljø og nærværsfaktorer, men trenger litt inspirasjon og hjelp til å komme i gang - følg med på www.inkluderende.no.

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg