topcurve
teeser9
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Arkitektenes Fagforbund er nå en IA-virksomhet

03.07.2017
I juni signerte AFAG en samarbeidsavtale med NAV som innebærer at virksomheten tilrettelegger for et inkluderende arbeidsliv (IA) for sine 6 medarbeidere i administrasjonen.

AFAG forplikter seg nå til å sette et inkluderende arbeidsliv på dagsordenen. Dette innebærer blant annet at vi skal sørge for å ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen, utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging, og tilrettelegge arbeidsplassen og tilpasse arbeidsoppgaver for den enkelte arbeidstaker som blir syk eller av andre grunner har problemer med å utføre sine vanlige arbeidsoppgaver.

 

Leder og arbeidstaker har dermed en felles forpliktelse til å samarbeide om løsninger på arbeidsplassen som bidrar til at arbeidstaker kan være helt eller delvis i jobb på tross av helseutfordringer. Utfordringene man står overfor kan være alt fra alvorlige og kroniske sykdomstilstander, til mer forbigående utfordringer, som for eksempel ved mindre ulykker eller graviditet.

 

IA-avtalen har sin opprinnelse fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, og avtalen er basert på et ønske om å snu en utvikling som har ført til at stadig flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Målet er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

 

Om du ønsker å inngå IA-avtale for egen virksomhet eller om du har spørsmål om IA-avtalen og hva den nærmere går ut på, ta kontakt med Eli Kindervaag på telefon 994 90 889 eller på e-post til eli@afag.no

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg