topcurve
teeser2
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Foto: Afag

Gode utsikter i arkitektbransjen

02.02.2017
På frokostmøte 2. februar 2017 la adm. dir. Egil Skavang i Arkitektbedriftene fram ny konjunkturrapport for arkitektbransjen for de neste 6 månedene. Rapporten bekrefter den positive utviklingen som ble lagt fram i rapport for annet halvår 2016. Bedriftene varsler særlig om økning i ordrereservene og at ordrereservene nå er større enn de var for 6 måneder siden. Ordrereservene er større i de store arkitektbedriftene enn i de små. Geografisk er optimismen størst i Oslo og lavest i Nord-Norge. De største kontorene og særlig kontorene i Oslo melder om flere ansatte enn de hadde i august 2016.

Optimismen er målbart større enn den var i august 2016. Nå forventer 29 % av bedriftene å øke sin ordrereserve, tilsvarende tall i 2016 var 25 %. Nå er det 9 % som forventer lavere ordrereserve mot 11 prosent i august 2016. Samlet sett er det større optimisme blant bedriftslederne nå enn i 2016. Framover antar man at antall ansatte vil holde seg på et stabilt nivå. Sannsynligheten for flere ansettelser er størst i de store bedriftene. Av sektorer med størst vekst siste 6 måneder er det bolig som har vokst mest. Forventningene framover er sterkest for bolig, plan og offentlige bygg.

Rapporten er utviklet av KANTAR TNS etter oppdrag for Arkitektbedriftene. Rapporten laster du ned her.

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg