topcurve
teeser11
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Foto: Ingebjørg Semb

-Forebygg kompetansesvikt

23.01.2017 Cecilie Klem, Arkitektnytt
Generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl, ønsker mer fokus på arkitektkompetanse fra norske myndigheter og mener svenskene har skjønt det.

En fersk, svensk rapport konstaterer at byggebransjen i Sverige nå lider under stor mangel på arkitekter med nødvendig kompetanse. Svenskene er blant annet bekymret for om sektoren skal klare å holde tritt med utbyggingstakten i boligsektoren.

Selv om det ikke er arkitektmangel i Norge akkurat nå, er rapporten interessant lesing for Opsahl, som mener den viser i hvor stor grad svenske myndigheter forstår betydningen av arkitektkompetanse er.

– Vi ønsker oss en større bevissthet rundt viktigheten av arkitektens rolle i den offentlige forvaltningen her til lands, sier Afag-sjefen.

Den norske byggebransjen mangler for tiden ikke arkitekter, men dette vil kunne endre seg når oppdragsmengden øker framover, understreker Afag-sjefen. En liknende rapport i Norge vil gi bransjen god informasjon om hvordan man skal unngå å komme i en tilsvarende situasjonen som den Sverige nå står i, tror Opsahl.

– I Afag vil vi forsterke arbeidet med å argumentere for hvor viktig arkitektkompetanse er for kvaliteten, blant annet i behandlingen av plan- og byggesaker, sier Afag-sjefen.

Han viser til at det i Sverige er kommunene pålagt å ha arkitektkompetanse i organer som behandler plan- og byggesaker. Slik er det ikke i Norge, og det er uheldig, mener Opsahl.

Få søkere i Bergen

Opsahl nevner den korte søkerlisten til stillingen som byarkitekt i Bergen som et eksempel på en uheldig situasjon.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men vi synes det er synd at den kun er åtte søkere til stillingen. Det kan være mange grunner til det, men uansett forteller det oss at mange flinke folk har vurdert stillingen som mindre attraktiv. Vi må være føre var og undersøke hvorfor det er slik, sier Opsahl.

Stor variasjon

Han understreker imidlertid at det i andre kommuner, som for eksempel Bærum i Akershus, ikke er problemer med å rekruttere arkitekter med den riktige kompetansen.

– Det er stor forskjell fra kommune til kommune, og det har  naturligvis noe med størrelse og geografi å gjøre, fastslår Opsahl.

I følge den svenske rapporten trengs det flere studieplasser, og svenske myndigheter foreslår nå strakstiltak for å gi ferdig utdannete arkitekter den kompetansen som etterspørres.

Opsahl mener norsk bygge- og arkitektbransjen har et stort ansvar for å unngå svenske tilstander i utdanningssektoren.

– Det er viktig at vi jevnlig evaluerer og undersøker markedet og utdanningstilbudet slik at vi til enhver tid kan være i forkant for å finne ut hvilke kompetansekrav som må oppfylles og hvilke behov utdanningsinstitusjonene må imøtekomme i framtida, sier han.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg