topcurve
teeser7
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Bred allianse for kompetansekrav

29.11.2016
De fem organisasjonene Tekna, Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitektbedriftene i Norge har gått sammen om et felles innspill til Direktoratet for byggkvalitets (DiBK) om endringer av kvalifikasjonskravene i ny sentral godkjenningsordning.

Tilbakemelding om kompetansekrav for ansvarlige foretak

Arkitekt- og rådgiverbransjen mener det er avgjørende for byggenæringen at ikke kravene til faglig utdanning svekkes. «Jeg er veldig glad for at arkitektur- og rådgiverbransjen står samlet om nødvendigheten av høye kvalifikasjonskrav i byggebransjen. Vi risikerer flere prosjekterings- og byggefeil om vi ikke holder fast ved nødvendige kvalifikasjonskrav i de forskjellige tiltaksklassene. Det er mange bygg som krever særskilte kompetanser og det er i stor grad å foretrekke å legge dette på kvalifikasjonskravene enn i ettertid å ta belastningen med økte kostnader som følge av de feilene som vil bli gjort», sier generalsekretær i Arkitektenes Fagforbund, Per Christian Opsahl.

Forside DiBKForside DiBKForside DiBK

De fem organisasjonene Tekna, Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitektbedriftene i Norge har gått sammen om et felles innspill til Direktoratet for byggkvalitets (DiBK) om endringer av kvalifikasjonskravene i ny sentral godkjenningsordning. De fem overleverte mandag formiddag sitt innspill til direktør i direktoratet, Morten Lie. Brevet inneholder 16 punkter om ansvarsrettssystemet, kvalifikasjonskrav, vurdering av realkompetanse og behov for nye godkjenningsområder. «Vi frykter at en reduksjon av kvalifikasjonskravene vil føre til økning i byggfeil og skader og på lengre sikt svekke norsk byggenæring og vårt utdanningssystem» sier Skavang.

Trakk seg fra BNL-utvalg

Endringer i byggesaksforskriften om kvalifikasjonskrav for ansvarsrett i søknadspliktige tiltak ble iverksatt ved nyttår 2016 og næringen varslet da om utilsiktede negative konsekvenser av dette. I juni ba derfor DiBK Byggenæringens Landsforening (BNL) om å koordinere et innspill fra byggenæringen for å forbedre og utvikle kompetansekravene for den sentrale godkjenningsordningen. De fem organisasjonene fra arkitekt- og rådgiverbransjen arbeidet i utgangspunktet sammen med BNL om en felles uttalelse. De trakk seg imidlertid fra samarbeidet tidligere i november på grunn av uenighet i spørsmålet om krav til kvalifikasjoner for sentralt godkjente foretak. «Vi opplevde at utfordringene ikke var helt sammenfallende for de prosjekterende og de utførende og vi valgte derfor å levere vår egen rapport. Vi kan ikke risikere å få reist komplekse bygg som barnehager og sykehjem helt uten tydelige krav til fagutdanning i arkitektonisk formgivning og teknisk prosjektering» sier Skavang.
 

De viktigste punktene fra Tekna, RIF, NAL, AFAG og Arkitektbedriftene:

- Foretak som hadde sentral godkjenning før 1. januar 2016 må kunne fornye sine sentrale godkjenninger også etter nytt regelverk, og i samme tiltaksklasser, gitt at de har samme kompetansenivå som før årsskiftet.

- Krav til masterutdanning for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.

- Det må ikke åpnes for reduksjoner av kompetansekrav i forhold til dagens nivå, verken for formelt utdanningsnivå eller praksislengder.

- Utdanning på fagskolenivå er ikke og skal heller ikke i fremtiden kunne kvalifisere for ansvar for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 (og 3), uansett varighet og type praksis som foretaket kan dokumentere.

- Det frarådes sterkt å redusere antallet tiltaksklasser til to innen både prosjektering og utførelse.

- Publikumsbygg og arbeidsbygg, eks. skoler, kontorbygg og barnehager, må tas ut av godkjenningsområdet arkitektur tiltaksklasse 1 og flyttes til tiltaksklasse 2.

- Erfaring fra en lavere tiltaksklasse er ikke tilstrekkelig til å «klatre» i tiltaksklasser.

- De tidligere godkjenningsområdene «Overordnet ansvar for prosjektering» og «Overordnet ansvar for utførelse» har vist seg å bli misbrukt, og bør ikke gjeninnføres.

- Fraråder oppmyking av krav til faglig ledelse i foretak og tiltak.

- Realkompetansevurderinger må være enkle, rettferdige og individuelle.

- Vi ønsker eget fagråd i DiBK for de prosjekterende i den sentrale godkjenningsordningen

- Krav om obligatorisk uavhengig kontroll for prosjektering av arkitektonisk utforming i tiltaksklasse 1. 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg