topcurve
teeser9
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Bent Aaby gjenvalgt som forbundsstyreleder i Arkitektenes Fagforbund

30.04.2018
På landsmøtet i Arkitektenes Fagforbund 27. april ble Bent Aaby (stat) enstemming gjenvalgt som forbundsstyreleder.

Det nye forbundsstyret består i tillegg av: 

Irene Aarrestad Meier, nestleder (privat)
Isaak Elias Skjeseth Bashevkin (privat)
Kristian Tanum (kommune)
Katrine Lone Bjørnstad (privat)

Ann Helén Often Hassel, 1. varamedlem (privat)
Tine Kjøllmoen Moseng, 2. varamedlem (privat)
Berit Ørteigen, 3. varamedlem (privat)

I tillegg er Live S. Høgelid studentrepresentant med Mari F. Rye-Larsen som varamedlem.

På landsmøtet var det avstemning om endring i vedtektene og flere av retningslinjene. I vedtektene var det knyttet spenning til forbundsstyrets forslag om å redusere antall ordinære styremedlemmer fra fem til tre og å øke frekvensen på landsmøtene fra to år til tre år. Begge endringene ble vedtatt med stort flertall. Andre endringer i vedtektene som ble vedtatt er at protokollene fra forbundsstyremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Fremover kan også andre personer enn medlemmer utnevnes til æresmedlemmer i AFAG. 


Landsmøtet vedtok også Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i AFAG. Med de nye retningslinjene er det innført  kjøreregler for oppførsel, bevissthet om miljøvurderinger og miljøkostnader og omgang med alkohol. Arkitektenes fagforbund ønsker med retningslinjene at en raus og inkluderende kultur skal råde, som fremmer gode resultater, en god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø. 

Av saker som Arkitektenes fagforbund særskilt skal arbeide med i tiden frem til neste landsmøte er tariffavtaler i privat sektor, kompetansehevende tilbud til tillitsvalgte, relevant utdanning og praksis til studentene og at arkitektens anseelse i offentlig sektor må styrkes. 

På landsmøtet ble ny visuell profil for Arkitektenes landsforbund presentert. Med denne vil alt grafisk materiale som nettsider, trykksaker og profiler i sosiale medier m.m. få et helt nytt uttrykk.

 

 

 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg