topcurve
teeser4
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Foto: Norges Høyesterett

Arkitektkontor tapte i Høyesterett

16.11.2017 Advokatfullmektig Christian Selen
Forrige uke avsa Høyesterett en dom vedrørende erstatningskrav fra et boligutbyggingsselskap ovenfor et arkitektkontor grunnet uriktige opplysninger fra arkitektkontoret.

Arkitektkontoret hadde vært med gjennom hele prosessen fra utarbeiding av tegninger, søknad til kommunen om rammetillatelse og senere ansvar for arkitekturprosjekteringen. Da prosjektet var godt i gang, kontaktet markedsansvarlig for boligutbyggingsselskapet daglig leder med spørsmål om primærrom for bygg i størrelse B og C.

Det viste seg i ettertid at daglig leder hadde i beregningen av primærrom også inkludert carporten i beregningen. Resultatet av dette var at antall kvadratmeter på primærrom var henholdsvis feil med 12 og 13 m2.

For de som allerede hadde kjøpt eiendommene på prospekt, fikk deretter prisavslag på kr. 150.000 for denne feilen. Spørsmålet i saken var dermed om boligutbyggeren kunne kreve å få denne utgiften dekket av arkitektkontoret.

Høyesterett vurderte derfor om de uriktige opplysningene om primærrom hadde medført en «verdireduksjon» etter bustadoppføringslovens § 33, annet avsnitt, annet setning jf. § 27.

For å avgjøre om det eksisterer en verdireduksjon må man vurdere hvor stor mangelen faktisk er. Av tidligere praksis, hadde Høyesterett konkludert med at et arealavik på 10 m2 som utgjorde 8,9 prosent var klart en mangel.

I denne saken var det henholdsvis et arealavik på 10,1 prosent og 7,4 prosent. Høyesterett mente derfor at det forelå en mangel som medførte en verdireduksjon.

Det andre som ble tatt opp var spørsmålet om det i det hele tatt kunne påstås at det forelå et økonomisk tap. Begrunnelsen for dette var at de leilighetene som ble solgt etter at korreksjonen i arealaviket ble rettet, ble solgt for samme pris som før. Altså behøvde ikke boligutbygger å redusere prisen på eiendommene etter at korrekt primærrom ble ført opp i prospektet.

Høyesterett var derimot klar på at det helt klart var et faktisk økonomisk tap for byggutvikleren ettersom de måtte betale kr 150.000 til hver av de 11 kjøperne av eiendommer.

I alt ble arkitektkontoret dømt til å betale denne summen som utbyggeren hadde betalt til eieren. Dette henger sammen med obligasjonsrettens prinsipp om at parten som har opplevd et tap skal kun stilles økonomisk som om misligholdet ikke var skjedd.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg