topcurve
teeser4
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80

Ansvarsforsikring

18.02.2015
Ansvarsforsikring for medlemmer i Arkitektenes Fagforbund. Denne forsikringen er ment å sikre deg dersom du i henhold til norsk lov blir stilt overfor erstatningsansvar i Norge.

Du kan kjøpe forsikringen hvis du er medlem av Arkitektenes Fagforbund, og driver egen virksomhet. Du kan også kjøpe dersom du har etablert et enmannskontor uten ansatte arkitekter, eller et aksjeselskap hvor hver enkelt ansatt er medlem av Arkitektenes Fagforbund.

Forsikringen leveres av Storebrand, og kan kjøpes ved å kontakte forsikringskontoret på 67 51 93 04 eller afagforsikringen@foreningsforsikring.no.

Hva dekker ansvarsforsikringen?
- Fysisk skade voldt på person eller ting
- Økonomisk tap påført oppdragsgiver eller tredjeperson som følge av erstatningsbetingende feil.
- Feilen må ha blitt begått under et oppdrag knyttet til fast eiendom i Norge, og feilen må være erstatningspliktig i henhold til norsk lov.

Ansvarsforsikringen dekker inntil 150 G for hele oppdraget mot oppdragsgiver, og inntil 4 000 000 kr mot tredjepart. Storebrands samlede erstatningsansvar er maksimalt 150 G for denne forsikringen. 1 G er grunnbeløpet i folketrygden.

Hva koster forsikringen?
- Arkitekter 1,38 % av omsetning (ekskl. mva)*
- Interiørarkitekter 0,498 % av omsetning (ekskl. mva)
- Industridesignere 0,498 % av omsetning (ekskl. mva)
- Landskapsarkitekter 0,498 % av omsetning (ekskl. mva)Minimumspris er 3 000 kr for 2015.

Egenandel 10 prosent av første skade.
Minste egenandel: 50 000 kr. Maksimal egenandel: 100 000 kr.
10 prosent av øvrige skader i løpet av et år.
Minste egenandel: 100 000 kr. Maksimal egenandel: 300 000 kr.

Her finner du avtalevilkårene
 

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg