topcurve
teeser1
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Gratis dagskurs torsdag 4. mai

20.04.2017
Vi har gleden av å invitere våre AFAG-medlemmer til et dagskurs med spennende tema på agendaen.

Vi har gleden av å invitere deg til gratis dagskurs!

AFAG vil holde innlegg om konkurranseklausuler, arkitektens opphavsrett, lojalitetsplikt versus ytringsfrihet, og psykologiske problemstillinger i jobbhverdagen. 
I tillegg kommer Liven Joramo Sandell fra Storebrand for å gi en innføring i pensjon for deg som er ansatt i privat sektor.


PROGRAM FOR DAGEN

08:30 - 09:15
Robert Kjøsnes - Advokat i AFAG
Konkurranseklausuler - et utbredt problem

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Svært mange arkitektkontorer har konkurranseklausuler i arbeidskontraktene for sine ansatte og generelt har bruken av slike klausuler økt de siste årene.

Januar 2016 ble arbeidsmiljøloven endret, og denne type klausuler kan etter de nye reglene kun gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Til kurset så oppfordres du som deltaker å undersøke om din arbeidskontrakt inneholder en slik type klausul.

09:30 - 10:15
Per Christian Opsahl - Generalsekretær/advokat i AFAG
Arkitekters opphavsrett

Hva kan en arkitekt ha opphavsrett til og hvordan håndteres spørsmål om opphavsrett i arkitektenes ansettelseskontrakter? Det vil først bli gitt en generell innføring i reglene om opphavsrett, deretter vil temaet dreie seg mot opphavsrettsspørsmål som er særlig aktuelle for arkitekter. Til slutt blir det også gitt en kort innføring i reglene om registrering av varemerker.
 

10:30 - 11:15 
Christian Selen - Advokatfullmektig i AFAG
Lojalitetsplikt versus ytringsfrihet i ditt arbeidsforhold

I forholdet til en arbeidsgiver, forventes det at arbeidstaker opptrer lojalt. Dette er så viktig at brudd på lojalitetsplikten kan medføre oppsigelse. For å unngå brudd på lojalitetsplikten kan derfor arbeidstaker i noen tilfeller være avgrenset fra å kunne ta visse valg. Det er i denne gråsonen at særlig et spørsmål stilles: Kan en slik avgrensning gå på bekostning av ytringsfriheten og hvor går eventuelt grensen?  

11:15 - 12:00 LUNSJ

12:00 – 12:45
Liven Joramo Sandell, Spare- og investeringsrådgiver, Storebrand, vil gi en Innføring i pensjon for deg som ansatt i privat sektor. 

Liven vil fortelle mer om hva som er viktig for deg i privat sektor å passe på når det gjelder din pensjon!

 
13:00 – 13:45
Eli Kindervaag, organisasjonsrådgiver i AFAG vil innlede til refleksjoner omkring psykologiske problemstillinger i arbeidshverdagen.

En rekke psykologiske problemstillinger melder seg for arbeidstakere i en stressende jobbhverdag. Dette innlegget vil identifisere elementer i hverdagen som kan føre til stress og konflikt, samt informere om hvordan man best kan gjenkjenne og legge til rette for mentale utfordringer på jobb.

 


 

AFAG ser frem til å se deg torsdag 4. mai i Storebrand sine lokaler i Professor Kohts Vei 9, 1366 Lysaker.

Vi sender deg forslag på reiserute noen dager i forveien, samt kart så du lett finner frem til kursstedet.

Kursdagen starter kl. 08:30 og varer til kl. 16:00. 


Send din påmelding snarest til:hege@afag.no 
 

Det serveres mat og drikke.


Velkommen!

 

 

Vi har gleden av å invitere deg til gratis dagskurs torsdag 4. mai! 

Formålet med dagen er å gi våre medlemmer en innføring i aktuelle problemstillinger som oppstår i jobbhverdagen som arkitekt.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg